Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji ruchowej prowadzone są zajęcia z zakresu kinezyterapii, obejmujące usprawnianie ruchowe organizmu.
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania ruchowego uczestników poprzez podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej ustroju, kształtowanie prawidłowej postawy, koordynacji ruchowej, płynności ruchów.
Przeciwdziałanie zanikom mięśni, uzyskiwanie przyrostu ich siły, zapobieganie przykurczom w stawach i zwiększanie zakresu ruchów w stawach. Niedopuszczenie do wytworzenia się zrostów, przykurczów mięśni i ścięgien. Ułatwianie krążenia krwi i chłonki a także praca nad zachowaniem czucia proprioceptywnego i pamięci ruchowej.
Prowadzone są również treningi przygotowujące do udziału w różnorodnych zawodach sportowych dla niepełnosprawnych oraz organizowane są zawody sprawnościowe w placówce. Z zajęć ruchowych mogą korzystać wszyscy uczestnicy, którzy nie mają przeciwwskazań lekarskich.