Psycholog

Spotkania z psychologiem mają na celu dążenie do poprawy stanu psychofizycznego uczestników, funkcjonowania społecznego, rozwoju poznawczego i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Zajęcia odbywają się w formie spotkań indywidualnych i grupowych.             W razie potrzeby psycholog przeprowadza badania, dokonuje oceny funkcjonowania psychospołecznego i intelektualnego. Prowadzi psychoedukację, której celem jest zrozumienie i akceptacja własnej niepełnosprawności – uczestnicy poznają swoje możliwości i ograniczenia.
W ramach zajęć podtrzymujących umiejętności szkolne i treningu poznawczego wzmacniane są procesy poznawcze. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia usprawniające procesy pamięciowe, myślenia, spostrzegania, wydłużające koncentrację uwagi, rozwijające zdolności językowe
i umiejętności realistycznego myślenia.
Psycholog prowadzi także trening umiejętności interpersonalnych.
Uczestnicy zwiększają swoją świadomość dotyczącą  norm i zasad współżycia społecznego. Rozwijają swoje umiejętności społeczne, uczą się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, adekwatnego wyrażenia emocji. Dokonują rozwoju osobistego.
Psycholog oferuje również zajęcia z edukacji seksualnej. W ramach tych zajęć uczestnicy zwiększają swoją wiedzę dotyczącą uczuć, związków, małżeństwa, rodzicielstwa i zagrożeń.
Natomiast trening relaksacyjny ma na celu nauczyć radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez ciało. Podczas zajęć uczestnicy starają się opanować proste techniki relaksacyjne do samodzielnego stosowania.